Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Auto Troc, in vederea prestarii serviciilor de publicitate, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scopul acestei notificari este informarea dumneavoastra cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalita?ile de exercitare a drepturilor individuale precum si informa?ii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi prelucrate intr-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate.

 

Va rugam sa cititi aceasta informare cu atentie.

 

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Auto Troc in activitatea de furnizare a serviciilor marketing online:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate,etc.).

Datele sunt necesare pentru creerea unui utilizator pe platforma online de vanzari/schimburi automobile si ceea ce tine de acestea ,asigurarea uni produs dispus pe acest site si derularea raportului si statisticlor online.
Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare pentru analizarea statisticlor online si pentru identificarea produsului optim, prin raportare la anumite capacitati.
Informatii cu privire la locatia, imaginea si alte date oferite cu consimtamant ale persoanelor fizice (inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor AutoTroc.Ro). Datele sunt necesare in vederea imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de AutoTroc.Ro).

 

Scopul in care datele personale sunt utilizate
www.AutoTroc.Ro colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 

marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care www.autotroc.ro ( Atlas Media Group ) face parte;
efectuarea de analize statistice/actuariale;
solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
solutionarea potentialelor litigii, inaintate instantelor (de drept comun sau arbitrale);
identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate a datelor iscrise pe site
comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
asigurarea masurilor de securitate necesare (optimizare servere si scripturi);

 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, sunt:

 

interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum: efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne ale Autotroc.ro, verificarea integritatii si conformitatii proprietatilor dispuse online, asigurarea masurilor de securitate necesare etc.
consimtamantul dumneavoastra;

 

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing online (ex. dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii online, agentii imobiliare, furnizori de call-center si asistenta in domeniul marketing);
prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;
intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra de marketing online (de ex. brokeri, agenti de asigurare – persoane fizice autorizate etc.);
Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

Site-ul AutoTroc.ro ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din afara site-ului, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, AutoTroc.ro a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

 

Stocarea datelor personale

 

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata colaborarii cu site-ul nostru ( www.autotroc.ro ), precum si ulterior, pe durata necesara executarii statisticlor si reviziei

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de marketing, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul Auto Troc

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti anunta cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

 

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

 

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal

Va permite sa fiti informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Autotroc.Ro prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, va informam cu privire la orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.
Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.
Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.
Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

Dreptul de a va adresa justitiei

Dreptul de a fi notificat de catre Autotroc.Ro privind brese de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastra personale.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra sau informa?ii suplimentare va pute?i adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul Autotroc.Ro, prin:
– e-mail la admin@autotroc.ro
– Telefon: 0739355735

Actualizarea prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.autotroc.ro – sectiunea „Protectia Datelor cu Caracter Personal”.

AtlasMedia

www.atlasmedia.ro

www.atlasimperium.ro

www.autotroc.ro

www.troc.ro

PENTRU MAI MULTE DETALII CITIŢI SI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Copyright © 2021.Toate drepturile rezervate AutoTroc.ro